Ασήμι, μπρούντζος, χαλκός, άνθη, δέρμα, ελαιόκλαδα, λεμοανθοί, ξύλο.